BIP KMPSP w Sosnowcu

A A+ A++

ul. Klimontowska 21
41-200 Sosnowiec

Napisz do nas na:
straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Zadzwoń do nas:
+48 32 363 18 40 /41

Komenda

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Imię i nazwisko: mł. bryg. mgr inż. Radosław Lendor

Telefon: +48 32 363 18 44

Fax: +48 32 266 04 03

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć interesantów: dni robocze od 7.30 do 15.30.

Do zadań Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu należy:

1. kierowanie Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
2. organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
3. organizowanie na obszarze powiatu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
5. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
6. współdziałanie z Komendantem Gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli Komendant taki został zatrudniony w gminie,
7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
8. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
9. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
10. wykonywania zadań z zakresu ratownictwa,
11. wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
12. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
13. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
14. współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.


Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Imię i nazwisko: bryg. mgr inż. Patrycjusz Fudała

Telefon: +48 32 363 18 55

Fax: +48 32 266 04 03

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć interesantów: dni robocze od 7.30 do 15.30. 

Do zadań Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu w szczególności należy:

1. współudział w kierowaniu pracą Komendy Miejskiej:
a) nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi:
  - Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 „Centrum”,
  - Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2 „Porąbka”,
  - Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczny,
  - Wydział Operacyjny,
b) współudział w określaniu kierunków działania Komendy Miejskiej.
2. uczestniczenie w organizowaniu na terenie gminy krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego;
3. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze gminy;
4. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych;
5. współudział w opracowaniu planów ratowniczych na obszarze gminy;
6. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
7. współdziałanie z Zarządem Miejskim ZOSP RP;
8. współudział w tworzeniu na potrzeby jednostki zaplecza technicznego, warunków zapewniających utrzymanie urządzeń, środków transportu oraz sprzętu pożarniczego i ratowniczego we właściwym stanie;
9. współudział w planowaniu potrzeb materialno – technicznych jednostki;
10. nadzór nad realizacją monitoringu pożarowego.